Overspel casus: situatieschets en intakegesprek

Mevrouw X contacteert ons via het contactformulier op onze website. Mevrouw vermoedt dat haar partner overspel pleegt.

Tijdens een eerste, vrijblijvend gesprek, doet mevrouw de situatie uit de doeken en stellen wij gerichte vragen om een helder beeld van de situatie te verkrijgen.

Zo blijkt dat de partner van mevrouw X onder het mom van overwerk of verplaatsingen in functie van het werk gedurende reeds enkele weken pas erg laat thuiskomt of zelfs helemaal niet thuis overnacht. Haar partner gedraagt zich eveneens geheimzinnig met betrekking tot zijn gsm.

Voorgestelde werkwijze

Op basis van de aangereikte informatie maken wij een inschatting van de situatie en de te hanteren middelen en methoden. Hier wordt voorgesteld om verschillende malen minstens één privédetective haar partner te laten observeren en zo nodig te schaduwen om na te gaan of meneer werkelijk overwerkt. 

Mevrouw X gaat akkoord met het voorstel en er wordt een overeenkomst ondertekend, waarna wij kunnen aanvatten met onze taak.

Ook de gebruikelijke tarieven en eventueel te betalen voorschot worden besproken tijdens dit intakegesprek zodat mevrouw X op voorhand een helder zicht heeft op de kost van een dergelijk professioneel onderzoek.

Onderzoek en bevindingen

Gedurende het onderzoek vindt een wederzijdse communicatie plaats waarbij mevrouw ons relevante informatie aanreikt met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek alsook wordt zij tussen de afgesproken onderzoeksdata door op de hoogte gebracht van onze tussentijdse bevindingen.

Zo blijkt meneer zich helemaal niet te verplaatsen in functie van het werk, maar in werkelijkheid telkens te overnachten bij eenzelfde vrouw. Het nodige beeldmateriaal wordt verzameld om aan te tonen dat de partner van mevrouw X op regelmatige basis overnacht bij eenzelfde vrouw.

De gemaakte vaststellingen alsook het gemaakte beeldmateriaal worden verwerkt in een eindverslag dat aan mevrouw X wordt overhandigd en dat zij kan overhandigen aan haar advocaat en desgewenst kan gebruiken als overtuigingsstuk in een burgerlijke procedure voor de rechtbank.

Overspel is niet langer strafbaar, doch kan ontrouw nog steeds aangehaald worden tijdens de onderhandelingen of tijdens de procedure voor de rechtbank om een regeling in uw voordeel te bekomen.

Daarbovenop werken wij op regelmatige basis samen met gerechtsdeurwaarders om de nodige vaststellingen te laten doen zodat u sterk staat staat tijdens uw onderhandelingen of een procedure.

Wat kunnen wij voor u doen?

Laat ons even vrijblijvend samenzitten. Samen gaan we na op welke manier wij u kunnen helpen.