Onze diensten voor professionelen

Als onderneming of zelfstandige bent kwetsbaar voor een aantal specifieke misdrijven. U kunt onze hulp inschakelen wanneer u informatie wenst omtrent een mogelijke bedreiging voor uw bedrijf of wanneer u vermoedt dat u reeds slachtoffer bent van frauduleuze praktijken.

Onderstaande lijst van veelvoorkomende zaken is niet limitatief, in geval van een specifieke vraag kunt u steeds vrijblijvend contact met ons opnemen.

Terugvorderen van leasingvoertuigen
Diefstal van bedrijfsgoederen
Controle van echtheid Curriculum Vitae
Controle op de naleving van een niet-concurrentiebeding
Controle tijdsbesteding werknemers
Opsporen van bedrijfsspionage
Mystery shopping

Wij winnen de nodige informatie voor u in en verwerken een duidelijk overzicht van de vaststellingen die werden gedaan in een rapport. Dit rapport kunt u gebruiken als bewijsstuk bij een procedure in rechte. Dit rapport bevat een beschrijving van alle verrichte activiteiten, met inbegrip van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten verricht zijn. Daarnaast bevat dit een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en de kosten. Tot slot vindt u in dit verslag alle overtuigingsstukken die de detective in kader van zijn opdracht heeft verzameld.

De inlichtingen die de detective heeft ingewonnen, worden aan niemand anders dan de opdrachtgever bekendgemaakt. Wij staan garant voor absolute discretie.

Wat kunnen wij voor u doen?

Laat ons even vrijblijvend samenzitten. Samen gaan we na op welke manier wij u kunnen helpen.