Mysterie shopping

Als u op zoek bent naar een externe en objectieve kijk op de kwaliteit van uw dienstverlening, dan is mystery shopping iets voor u.

Aan de hand van vooraf bepaalde kwaliteitscriteria gaan wij na of uw kantoor en werknemers voldoen aan de door u vooropgestelde regels, waarden en andere vereisten. Daarnaast kunnen wij op deze manier misbruiken opsporen door werknemers waar de werkgever niet van op de hoogte is.

Dit is een veelgebruikte techniek en wordt zelfs door de Belgische overheid gebruikt om inbreuken vast te stellen op het verbod om bepaalde producten, zoals alcohol, aan minderjarigen te verkopen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Laat ons even vrijblijvend samenzitten. Samen gaan we na op welke manier wij u kunnen helpen.