Onze diensten voor particulieren

Elke persoon komt wel eens in aanraking met een conflict, probleem of wordt zelfs slachtoffer van een misdrijf. In dat geval kunt u beroep doen op onze diensten om iets tot op de bodem uit te zoeken of om de dader te identificeren en een dossier te helpen opbouwen.

Onderstaande lijst van veelvoorkomende zaken is niet limitatief, in geval van een specifieke vraag kunt u steeds vrijblijvend contact met ons opnemen.

Tijdsbesteding van zoon of dochter nagaan
Voorhuwelijksonderzoek
Vaststellen van overspel
Onderzoek naar diefstal
Vaststellen van stalking
Controle tijdens de omgangsregeling

Wij winnen de nodige informatie voor u in en verwerken een duidelijk overzicht van de vaststellingen die werden gedaan in een rapport. Dit rapport kunt u gebruiken als bewijsstuk bij een procedure in rechte. Dit rapport bevat een beschrijving van alle verrichte activiteiten, met inbegrip van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten verricht zijn. Daarnaast bevat dit een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en de kosten. Tot slot vindt u in dit verslag alle overtuigingsstukken die de detective in kader van zijn opdracht heeft verzameld.

De inlichtingen die de detective heeft ingewonnen, worden aan niemand anders dan de opdrachtgever bekendgemaakt. Wij staan garant voor absolute discretie.

Wat kunnen wij voor u doen?

Laat ons even vrijblijvend samenzitten. Samen gaan we na op welke manier wij u kunnen helpen.