Opsporen van bedrijfsspionage

Bedrijfsspionage is een reële dreiging voor elk bedrijf met een zeker economisch gewicht.

De manieren waarop gevoelige informatie over uw bedrijf bekomen kan worden, zijn talrijk. Vaak wordt niet stilgestaan bij de interne veiligheidsmaatregelen en ligt bepaalde informatie letterlijk voor het grijpen. Daarnaast kan een personeelslid te loslippig zijn wanneer deze in bepaalde omstandigheden wordt uitgehoord, of zelfs ingezet worden in uw bedrijf als spion door een concurrerend bedrijf.

Als vergund privédetective hebben wij, in tegenstelling tot een niet vergund persoon, de mogelijkheid om informatie in te winnen omtrent personen en bedrijfsspionage op te sporen. Dit laatste staat zelfs expliciet vermeld in de Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective.

Wat kunnen wij voor u doen?

Laat ons even vrijblijvend samenzitten. Samen gaan we na op welke manier wij u kunnen helpen.