Concurrentiebeding casus: situatieschets en intakegesprek

Firma A contacteert ons vanwege een sterk vermoeden dat een ex-werknemer zijn niet-concurrentiebeding schendt. Tijdens een eerste, vrijblijvend gesprek met de zaakvoerder van firma A verkrijgen wij een duidelijke probleemschets.

De ex-werknemer in kwestie lijkt, ondanks het niet-concurrentiebeding zoals aanwezig in de eertijds afgesloten overeenkomst, niet enkel voor de directe concurrentie te werken, maar ook nog eens cliënten van de firma te contacteren.

Voorgestelde werkwijze

Op basis van de informatie die wordt aangereikt tijdens het intakegesprek maken wij een inschatting van de situatie en de te hanteren middelen en methoden. Ons voorstel is om twee detectives gedurende meerdere werkdagen de ex-werknemer te laten schaduwen gedurende de werkuren om na te gaan of hij enerzijds bij een concurrent is tewerkgesteld en anderzijds cliënten van de firma A bezoekt.

De zaakvoerder gaat akkoord met het voorstel en er wordt een overeenkomst ondertekend, waarna wij meteen aan de slag kunnen.

Ook de gebruikelijke tarieven en eventueel te betalen voorschot worden besproken tijdens dit intakegesprek zodat de zaakvoerder op voorhand een helder zicht heeft op de kost van een dergelijk professioneel onderzoek. Wij voeren een transparant beleid ten aanzien van onze cliënten.

Onderzoek en bevindingen

Gedurende de loop van het onderzoek vindt tussentijdse terugkoppeling naar de opdrachtgever plaats waarbij onze tussentijds bevindingen worden gecommuniceerd.

Zo blijkt de ex-werknemer inderdaad voor een directe concurrent uit dezelfde regio te werken. 

Het verzamelde beeldmateriaal alsook de gedane vaststellingen worden verzameld en gebundeld in een eindverslag dat overhandigd wordt aan de klant. Deze kan dit verslag overhandigen aan zijn advocaat om de ex-werknemer hiermee te confronteren en tot een regeling in der minne te komen of dit verslag kan desgewenst als overtuigingsstuk gebruikt worden in een burgerlijke procedure voor de rechtbank om een vergoeding te bekomen.

Niet enkel schending van een niet-concurrentiebeding kan door ons worden nagegaan maar ook daden van oneerlijke concurrentie door huidig personeel alsook controle van tijdsbesteding van uw baanpersoneel om na te gaan of zij uw bedrijf geen schade toebrengen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Laat ons even vrijblijvend samenzitten. Samen gaan we na op welke manier wij u kunnen helpen.