Stalking casus: situatieschets en intakegesprek

Wij worden telefonisch gecontacteerd door de heer Z omtrent stalking activiteiten: meneer ontvangt reeds een aantal weken telkens om de paar dagen anonieme dreigbrieven in zijn postbus.

Deze brieven met dreigende taal worden steevast om de paar dagen in zijn bus gedeponeerd en meneer heeft geen enkel idee van wie deze brieven afkomstig zouden kunnen zijn.

Voorgestelde werkwijze

Op basis van de informatie die wij verkrijgen tijdens het eerste en vrijblijvende intakegesprek, schatten wij de situatie in en stellen voor om voorlopig één privédetective statisch te laten observeren op aangewezen tijdstippen om beeldmateriaal te verzamelen van de persoon die deze dreigbrieven in de bus van zijn thuisadres stopt.

Meneer Z kan zich vinden in ons voorstel en er wordt een overeenkomst gesloten, waarna wij meteen aan de slag kunnen. Wij hanteren een transparant beleid met betrekking tot onze erelonen en kosten zodat de heer Z een goede inschatting kan maken van de kost van ons onderzoek.

Onderzoek en bevindingen

Wij zijn erin geslaagd om duidelijke videobeelden te verkrijgen van de persoon terwijl die een dreigbrief in de brievenbus deponeert.

Gedurende de loop van het onderzoek vindt een tussentijdse terugkoppeling naar de opdrachtgever plaats via het tussentijds verslag waarin onze tussentijdse bevindingen worden gecommuniceerd.

In deze casus werd de belager herkend door de cliënt waarop tijdens een afspraak op een openbare plaats de heer Z de belager met de gemaakte beelden confronteerde. In samenwerking met een gerechtsdeurwaarder werd op deze openbare plaats kennis genomen van de daaropvolgende hoorbare bekentenis die werd afgelegd door de stalker tegenover meneer Z. 

Wij werken namelijk samen met gerechtsdeurwaarders om de nodige vaststellingen te laten maken zodat u sterk staat tijdens een eventuele procedure voor de rechtbank. Ook onze vaststellingen alsook het verzamelde beeldmateriaal worden verwerkt in een verslag dat wordt overhandigd aan de heer Z om naar goeddunken te gebruiken, bijvoorbeeld om te overhandigen aan zijn advocaat. Zowel belaging als (mondelinge) bedreigingen zijn namelijk strafbare handelingen in België.

Wat kunnen wij voor u doen?

Laat ons even vrijblijvend samenzitten. Samen gaan we na op welke manier wij u kunnen helpen.